Giới thiệu

Giới thiệu chung Nhân sự Thành tích Hình ảnh

THÀNH TÍCH CỦA TRUNG TÂM

Trung tâm Phổ biến và Giảng dạy Ngôn ngữ - Viện Ngôn ngữ học - được thành lập năm 1991 với tên Trung tâm tiếng Việt sau đó đổi thành Phòng Ứng dụng và Phát triển tiếng Việt rôi tới tên gọi như hiện ...

Thông báo

Tuyển sinh Việc làm Khác

Mời hợp tác xuất bản

Hiện nay, Trung tâm Phổ biến và Giảng dạy ngôn ngữ có một số bản thảo từ điển và sách cần xuất bản.
Trang chủ | Giới thiệu | Thông báo | Tin tức | Chương trình | Dạy và học tiếng | Văn hóa & Ngôn ngữ | Thư mục chọn lọc | Giải trí | DV | Thư viện ảnh | Liên hệ | Diễn đàn